Multi-omics provide insights into the regulation of DNA methylation in pear fruit metabolism
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Gu, Chao; Pei, Mao-Song; Guo, Zhi-Hua; Wu, Lei; Qi, Kai-Jie; Wang, Xue-Ping; Liu, Hong; Liu, Zhongchi; Lang, Zhaobo; Zhang, Shaoling

Multi-omics provide insights into the regulation of DNA methylation in pear fruit metabolism

GENOME BIOLOGY IF5=17.4