Soil redox status governs within-field spatial variation in microbial arsenic methylation and rice straighthead disease
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Gao, A-Xiang; Chen, Chuan; Gao, Zi-Yu; Zhai, Zhi-Qiang; Wang, Peng; Zhang, Si-Yu; Zhao, Fang-Jie

Soil redox status governs within-field spatial variation in microbial arsenic methylation and rice straighthead disease

ISME JOURNAL IF5=12.3