Autophagy receptor ZmNBR1 promotes the autophagic degradation of ZmBRI1a and enhances drought tolerance in maize
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Xiang, Yang; Li, Guangdong; Li, Qian; Niu, Yingxue; Pan, Yitian; Cheng, Yuan; Bian, Xiangli; Zhao, Chongyang; Wang, Yuanhong; Zhang, Aying

Autophagy receptor ZmNBR1 promotes the autophagic degradation of ZmBRI1a and enhances drought tolerance in maize

JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY IF5=10.1