The beneficial rhizobacterium Bacillus velezensis SQR9 regulates plant nitrogen uptake via an endogenous signaling pathway
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Chen, Yu; Li, Yucong; Fu, Yansong; Jia, Letian; Li, Lun; Xu, Zhihui; Zhang, Nan; Liu, Yunpeng; Fan, Xiaorong; Xuan, Wei; Xu, Guohua; Zhang, Ruifu

The beneficial rhizobacterium Bacillus velezensis SQR9 regulates plant nitrogen uptake via an endogenous signaling pathway

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=8