Genome-wide association with transcriptomics reveals a shade-tolerance gene network in soybean
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Su, Yanzhu; Hao, Xiaoshuai; Zeng, Weiying; Lai, Zhenguang; Pan, Yongpeng; Wang, Can; Guo, Pengfei; Zhang, Zhipeng; He, Jianbo; Xing, Guangnan; Wang, Wubin; Zhang, Jiaoping; Sun, Zudong; Gai, Junyi

Genome-wide association with transcriptomics reveals a shade-tolerance gene network in soybean

CROP JOURNAL IF5=6.5