Auxin receptor OsTIR1 mediates auxin signaling during seed filling in rice
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Wu, Daxia; Cao, Yanan; Wang, Daojian; Zong, Guoxinan; Han, Kunxu; Zhang, Wei; Qi, Yanhua; Xu, Guohua; Zhang, Yali

Auxin receptor OsTIR1 mediates auxin signaling during seed filling in rice

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.8