Genome-Wide Identification of GDSL-Type Esterase/Lipase Gene Family in Dasypyrum villosum L. Reveals That DvGELP53 Is Related to BSMV Infection
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Zhang, Heng; Zhang, Xu; Zhao, Jia; Sun, Li; Wang, Haiyan; Zhu, Ying; Xiao, Jin; Wang, Xiue

Genome-Wide Identification of GDSL-Type Esterase/Lipase Gene Family in Dasypyrum villosum L. Reveals That DvGELP53 Is Related to BSMV Infection

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES IF5=6.132