Reconstruction of ancestral karyotype illuminates chromosome evolution in the genus Cucumis
发布时间:2021-09-05 浏览次数:
 

Qinzheng Zhao,Ya Meng,Panqiao Wang,Xiaodong Qin,Chunyan Cheng,Junguo Zhou,Xiaqing Yu,Ji Li,Qunfeng Lou,Molly Jahn,Jinfeng Chen

Reconstruction of ancestral karyotype illuminates chromosome evolution in the genus Cucumis

PLANT JOURNAL IF5=6.629