Genome-Wide DNA Methylation Analysis of Soybean Curled-Cotyledons Mutant and Functional Evaluation of a Homeodomain-Leucine Zipper (HD-Zip) I Gene GmHDZ20
发布时间:2021-03-02 浏览次数:
 

Hui Yang,Zhongyi Yang,Zhuozhuo Mao,Yali Li,Dezhou Hu,Xiao Li,Guixia Shi,Fang Huang,Baohui Liu,Fanjiang Kong,and Deyue Yu

Genome-Wide DNA Methylation Analysis of Soybean Curled-Cotyledons Mutant and Functional Evaluation of a Homeodomain-Leucine Zipper (HD-Zip) I Gene GmHDZ20

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=5.207