Genome-Wide Characterization of Jasmonates Signaling Components Reveals the Essential Role of ZmCOI1a-ZmJAZ15 Action Module in Regulating Maize Immunity to Gibberella Stalk Rot
发布时间:2021-03-02 浏览次数:
 

Liang Ma,Yali Sun,Xinsen Ruan,Pei-Cheng Huang,Shi Wang,Shunfa Li,Yu Zhou,Fang Wang,Yu Cao,Qing Wang,Zhenhua Wang,Michael V. Kolomiets and Xiquan Gao

Genome-Wide Characterization of Jasmonates Signaling Components Reveals the Essential Role of ZmCOI1a-ZmJAZ15 Action Module in Regulating Maize Immunity to Gibberella Stalk Rot

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES IF5=4.653