Oryza sativa RNA-Dependent RNA Polymerase 6 Contributes to Double-Strand Break Formation in Meiosis
发布时间:2021-01-07 浏览次数:
 

Changzhen Liu, Yi Shen, Baoxiang Qin, Huili Wen, Jiawen Cheng, Fei Mao, Wenqing Shi, Ding Tang, Guijie Du, Yafei Li, Yufeng Wu, Zhukuan Cheng

Oryza sativa RNA-Dependent RNA Polymerase 6 Contributes to Double-Strand Break Formation in Meiosis

PLANT CELL IF5=10.144