Functional analysis of the OsNPF4.5 nitrate transporter reveals a conserved mycorrhizal pathway of nitrogen in plants
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Shuangshuang Wang,Aiqun Chen,Kun Xie,Xiaofeng Yang,Zhenzhen Luo,Jiadong Chen,Dechao Zeng,Yuhan Ren,Congfan Yang,Lingxiao Wang,Huimin Feng,Damar Lizbeth López-Arredondo,Luis Rafael Herrera-Estrella,Guohua Xu

Functional analysis of the OsNPF4.5 nitrate transporter reveals a conserved mycorrhizal pathway of nitrogen in plants

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA IF5=10.6