Advances in AP2/ERF super-family transcription factors in plant
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Kai Feng,Xi-Lin Hou,Guo-Ming Xing,Jie-Xia Liu,Ao-Qi Duan,Zhi-Sheng Xu,Meng-Yao Li,Jing Zhuang,Ai-Sheng Xiong

Advances in AP2/ERF super-family transcription factors in plant

CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY IF5=7.125