Enhanced OsNLP4-OsNiR cascade confers nitrogen use efficiency by promoting tiller number in rice
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Jun Yu,Wei Xuan,Yunlu Tian,Lei Fan,Juan Sun,Weijie Tang,Gaoming Chen,Baoxiang Wang,Yan Liu,Wei Wu,Xiaolan Liu,Xingzhou Jiang,Cong Zhou, Zhaoyang Dai,Dayong Xu,Chunming Wang,Jianmin Wan

Enhanced OsNLP4-OsNiR cascade confers nitrogen use efficiency by promoting tiller number in rice

PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL IF5=6.792