The transcription factor MML4_D12 regulates fiber development through interplay with the WD40-repeat protein WDR in cotton
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Yue Tian,Jingjing Du,Huaitong Wu,Xueying Guan,Weihang Chen,Yan Hu,Lei Fang ,Linyun Ding,Menglin Li,Duofeng Yang,Qinli Yang,Tianzhen Zhang

The transcription factor MML4_D12 regulates fiber development through interplay with the WD40-repeat protein WDR in cotton

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=6.305