From asymmetrical to balanced genomic diversification during rediploidization: Subgenomic evolution in allotetraploid fish
发布时间:2020-07-06 浏览次数:
 

Jing Luo, Jing Chai, Yanling Wen, Min Tao, Guoliang Lin, Xiaochuan Liu, Li Ren, Zeyu Chen, Shigang Wu, Shengnan Li, Yude Wang, Qinbo Qin, Shi Wang, Yun Gao, Feng Huang, Lu Wang, Cheng Ai, Xiaobo Wang, Lianwei Li, Chengxi Ye, Huimin Yang, Mi Luo, Jie Chen, Hong Hu, Liujiao Yuan, Li Zhong, Jing Wang, Jian Xu, Zhenglin Du, Zhanshan (Sam) Ma, Robert W. Murphy, Axel Meyer, Jianfang Gui, Peng Xu, Jue Ruan, Z. Jeffrey Chen, Shaojun Liu, Xuemei Lu, and Ya-ping Zhang

From asymmetrical to balanced genomic diversification during rediploidization: Subgenomic evolution in allotetraploid fish

SCIENCE ADVANCES IF5=13.293