Role of phasiRNAs from two distinct phasing frames of GhMYB2 loci in cis- gene regulation in the cotton genome
发布时间:2020-07-06 浏览次数:
 

Ting Zhao,Xiaoyuan Tao,Menglin Li,Mengtao Gao,Jiedan Chen,Na Zhou,Gaofu Mei,Lei Fang,Linyun Ding,Baoliang Zhou,Tianzhen Zhang,Xueying Guan

Role of phasiRNAs from two distinct phasing frames of GhMYB2 loci in cis- gene regulation in the cotton genome

BMC PLANT BIOLOGY IF5=4.311