An ultra-high-density genetic map provides insights into genome synteny, recombination landscape and taproot skin colour in radish (Raphanus sativus L.)
发布时间:2020-06-03 浏览次数:
 

Xiaobo Luo,Liang Xu,Yan Wang,Junhui Dong,Yinglong Chen,Mingjia Tang,Lianxue Fan,Yuelin Zhu,Liwang Liu.

An ultra-high-density genetic map provides insights into genome synteny, recombination landscape and taproot skin colour in radish (Raphanus sativus L.)

PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL IF5=6.792