PbMC1a/1b regulates lignification during stone cell development in pear (Pyrus bretschneideri) fruit
发布时间:2020-06-03 浏览次数:
 

Xin Gong,Zhihua Xie,Kaijie Qi,Liangyi Zhao,Yazhou Yuan,Jiahui Xu ,Weikang Rui,Katsuhiro Shiratake,Jianping Bao,Shahrokh Khanizadeh ,Shaoling Zhang,Shutian Tao

PbMC1a/1b regulates lignification during stone cell development in pear (Pyrus bretschneideri) fruit

HORTICULTURE RESEARCH IF5=4.443