Comparison of Arachis monticola with Diploid and Cultivated Tetraploid Genomes Reveals Asymmetric Subgenome Evolution and Improvement of Peanut
发布时间:2020-01-13 浏览次数:
 

Dongmei Yin  Changmian Ji  Qingxin Song  Wanke Zhang  Xingguo Zhang  Kunkun Zhao  Charles Y. Chen  Chuantang Wang  Guohao He  Zhe Liang  Xingli Ma  Zhongfeng Li  Yueyi Tang  Yuejun Wang  Ke Li  Haiyan Yu  Yan Lei Mingcheng Wang  Liming Ma Hongkun Zheng  Yijing Zhang  Jinsong Zhang  Wei Hu  Z. Jeffrey Chen

Comparison of Arachis monticola with Diploid and Cultivated Tetraploid Genomes Reveals Asymmetric Subgenome Evolution and Improvement of Peanut

ADVANCED SCIENCE IF5=15.074