OsSHI1 Regulates Plant Architecture Through Modulating the Transcriptional Activity of IPA1 in Rice
发布时间:2019-08-12 浏览次数:
 

Duan E,Wang Y,Li X,Lin Q,Zhang T,Wang Y,Zhou C,Zhang H,Jiang L,Wang J,Lei C,Zhang X,Guo X,Wang H,Wan J.

OsSHI1 Regulates Plant Architecture Through Modulating the Transcriptional Activity of IPA1 in Rice

PLANT CELL IF5=9.378