HL2 on chromosome 7D of wheat (Triticum aestivum L.) regulates both head length and spikelet number
发布时间:2019-08-12 浏览次数:
 

Hongni Yao,Quan Xie,Shulin Xue,Jing Luo,Jikang Lu,Zhongxin Kong,Yongpan Wang,Wenling Zhai,Nan Lu,Rong Wei,Yang Yang,Yuzhou Han,Yong Zhang,Haiyan Jia,Zhengqiang Ma

HL2 on chromosome 7D of wheat (Triticum aestivum L.) regulates both head length and spikelet number

THEORETICAL AND APPLIED GENETICS IF5=4.062