Comparative Transcriptomic Analysis Provides Insight into the Domestication and Improvement of Pear (P. pyrifolia) Fruit
发布时间:2019-06-06 浏览次数:
 

Xiaolong Li, Lun Liu, Meiling Ming, Hongju Hu, Mingyue Zhang, Jing Fan, Bobo Song, Shaoling Zhang, Jun Wu

Comparative Transcriptomic Analysis Provides Insight into the Domestication and Improvement of Pear (P. pyrifolia) Fruit

PLANT PHYSIOLOGY IF5=6.62