OsALMT7 Maintains Panicle Size and Grain Yield in Rice by Mediating Malate Transport
发布时间:2018-09-05 浏览次数:
 

Yueqin Heng, Chuanyin Wu, Yu Long, Sheng Luo, Jin Ma, Jun Chen, Jiafan Liu, Huan Zhang, Yulong Ren, Min Wang, Junjie tan, Shanshan Zhu, Jiulin Wang, Cailin Lei, Xin Zhang, Xiuping Guo, Haiyang Wang, Zhijun Cheng, Jianmin Wan

OsALMT7 Maintains Panicle Size and Grain Yield in Rice by Mediating Malate Transport

PLANT CELL IF5=9.996