A method for the production and expedient screening of CRISPR/Cas9-mediated non-transgenic mutant plants
发布时间:2018-05-09 浏览次数:
 

Longzheng Chen, Wei Li, Lorenzo Katin-Grazzini, Jing Ding, Xianbin Gu, Yanjun Li, Tingting Gu, Ren Wang, Xinchun Lin, Ziniu Deng, Richard J. McAvoy, Frederick G. Gmitter Jr., Zhanao Deng, Yunde Zhao & Yi Li

A method for the production and expedient screening of CRISPR/Cas9-mediated non-transgenic mutant plants

HORTICULTURE RESEARCH IF5=4.615