Next-generation transgenic cotton: pyramiding RNAi and Bt counters insect resistance
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Mi Ni,Wei Ma,Xiaofang Wang,Meijing Gao,Yan Dai,Xiaoli Wei,Lei Zhang,Yonggang Peng,Shuyuan Chen,Lingyun Ding,Yue Tian,Jie Li,Haiping Wang,Xiaolin Wang,Guowang Xu,Wangzhen Guo,Yihua Yang,Yidong Wu,Shannon Heuberger,Bruce E. Tabashnik,Tianzhen Zhang,Zhen Zhu

Next-generation transgenic cotton: pyramiding RNAi and Bt counters insect resistance

PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL IF5=5.951