The genetic architecture of water-soluble protein content and its genetic relationship to total protein content in soybean
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Dan Zhang,Haiyan Lü,Shanshan Chu,Huairen Zhang,Hengyou Zhang,Yuming Yang,Hongyan Li,and Deyue Yu

The genetic architecture of water-soluble protein content and its genetic relationship to total protein content in soybean

SCIENTIFIC REPORTS IF5=5.525