A Novel NAC Transcription Factor, PbeNAC1, of Pyrus betulifolia Confers Cold and Drought Tolerance via Interacting with PbeDREBs and Activating the Expression of Stress-Responsive Genes
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Cong Jin,Kong-Qing Li,Xiao-Yong Xu,Hu-Ping Zhang,Hui-Xian Chen,Yu-Hong Chen,Jing Hao,Yang Wang,Xiao-San Huang,and Shao-Ling Zhang

A Novel NAC Transcription Factor, PbeNAC1, of Pyrus betulifolia Confers Cold and Drought Tolerance via Interacting with PbeDREBs and Activating the Expression of Stress-Responsive Genes

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=4.461