Molecular evolution and phylogenetic analysis of genes related to cotton fibers development from wild and domesticated cotton species in Gossypium
发布时间:2012-09-04 浏览次数:
 

Zhu, HY (Zhu, Huayu); Lv, JH (Lv, Junhong); Zhao, L (Zhao, Liang); Tong, XC (Tong, Xiangchao); Zhou, BL (Zhou, Baoliang); Zhang, TZ (Zhang, Tianzhen); Guo, WZ (Guo, Wangzhen) Molecular evolution and phylogenetic analysis of genes related to cotton fibers development from wild and domesticated cotton species in Gossypium MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION : 63 : 3 : 589-597 DOI: 10.1016/j.ympev.2012.01.025 出版年: JUN 2012 IF 3.609